Aktualności Telewizor

Łódź: Problem z nowym standardem

Nowości to zawsze plus, aczkolwiek dobrze pamiętać o tym, że czasem mogą pojawić się pewne kłopoty. Za przykład może posłużyć to, o czym było słychać na terenie Łodzi.

Problem z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że chodzi o przejście na standard DVB-T2/HEVC. Po przejściu na ten standard część mieszkańców zaczęła narzekać na kłopoty z obiorem telewizji naziemnej.

Sytuacja ta oczywiście nie została zlekceważona. Zresztą inaczej być po prostu nie mogło. Możemy też usłyszeć o tym, że Emitel zrezygnował z jednego nadajnika, ale liczba obiektów nadawczych uległa zwiększeniu (informacja ta została podana portalowi Wirtualne Media.pl). Warte podkreślenia jest również to, że o kłopotach mówiło się choćby w centrum Łodzi. Do tego chodzi o ludzi korzystających z anten pokojowych. Korzystanie z anteny pokojowej nie jest złe, aczkolwiek należy uwzględnić, że mowa o czymś, co nie gwarantuje stabilnego odbioru. Wypada jeszcze dodać, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, że ewentualna niewielka odległość od nadajnika nie ma znaczenia.

Dobrze też pamiętać o tym, że zmiana standardu nadawania to coś, co zaplanowano w całym kraju. Procedurę tą podzielono na cztery etapy i ostatnio mieliśmy etap trzeci, podczas którego zmiany objęły niemal całe południe Polski. Ostatni etap będzie miał miejsce już niedługo, bo 27 czerwca. Wtedy nowy standard zacznie obowiązywać w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podlaskim. Mimo że wszystko trwa już długo, wciąż możemy mówić o sporych emocjach. Nowy standard zapowiadano wielokrotnie, ale mimo to wiele gospodarstw nie jest przystosowanych. Co więcej, trudno przypuszczać, aby w najbliższym czasie sytuacja miała się radykalnie zmienić.

O telewizji poczytasz również tutaj.